ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Σ. & ΝΑΣΤΗΣ Σ. ΟΕ ΣΥΣΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Στοιχεία

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Σ. & ΝΑΣΤΗΣ Σ. ΟΕ ΣΥΣΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΘΩΜΑ ΧΑΤΖΙΚΟΥ 43
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 56121
GREECE

Ωράρια λειτουργίας

Δευτέρα - / -
Τρίτη - / -
Τετάρτη - / -
Πέμπτη - / -
Παρασκευή - / -
Σάββατο - / -
Κυριακή - / -